Rafako zaprezentowało wyniki finansowe za 2016 rok

Rafako zaprezentowało wyniki finansowe za 2016 rok

Portal naszapraca.com
03.07.2020, godzina: 21:00

989,30 mln zł sprzedaży w 2015 r., 738, 22 mln zł w 2016 r., 62,2 mln zł straty netto (26,5 mln zł zysku za 2015). Na poziomie grupy kapitałowej sprzedaż wzrosła z 1,55 do 1,85 mld zł, zaś zysk brutto spadł z 46 do 22,4 mln zł - Rafako pokazało wyniki finansowe za 2016.

Zgodnie ze strategią stabilnego wzrostu na lata 2015-2018 oraz naszymi oczekiwaniami, zwiększyliśmy skonsolidowane przychody ze sprzedaży o 21%. Osiągnęły one poziom 1,875 miliarda złotych, z czego 1,3 miliarda złotych to przychody z kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III. Nieco mniej zadowoleni jesteśmy z osiągniętych zysków. Na rezultaty prowadzonej przez nas działalności pod względem finansowym, widoczny wpływ miały dwa wydarzenia. Pierwszym jest wspomniany przeze mnie wcześniej Program Dobrowolnych Odejść. Drugim czynnikiem były odpisy na niektóre kontrakty pozyskane w latach 2011-2012, o czym szczegółowo informowaliśmy w raporcie bieżącym. Wynikiem tego było pogorszenie wyników rok do roku na każdym poziomie skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 124,3 miliona złotych, zysk operacyjny 24,7 miliona złotych, zaś zysk netto z działalności kontynuowanej 10,9 miliona złotych. Nasze plany na bieżący rok zakładają, iż wyniki te będą ulegały poprawie. Z samego kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III planujemy pozyskać w tym roku w granicach 1,3 miliarda złotych sprzedaży na poziomie skonsolidowanym. Jeśli zaś chodzi o cały portfel zamówień Grupy RAFAKO, to rok 2017 zaczynamy kwotą 4 miliardów złotych. W roku 2017 będziemy konsekwentnie kontynuowali nasze działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii stabilnego wzrostu - napisała do akcjonariuszy prezes spółki Agnieszka Wasilewska-Semail.

389 wyświetleń