Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach

Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach

Portal naszapraca.com
09.08.2020, godzina: 10:05

Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału w projekcie pn. „Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet na obszarze LGD LYSKOR tj. gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów. W grupie priorytetowej znajdują się kobiety z tego obszaru, które:

- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) albo kwalifikują się do objęcia takim wsparciem lub
- są bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

- spotkania animacyjne oraz wizytę studyjną – poznanie dobrych praktyk;
- działania o charakterze środowiskowym – organizacja wydarzeń lokalnych zgodnie
z oczekiwaniami uczestniczek;
- ścieżkę zawodową, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, szkolenia, staże.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR w Pstrążnej przy ul. Szkolnej 7, tel. 32 440 76 01, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych tel. 32 739 55 12 wew. 107.

438 wyświetleń